Grupa 2 zawiera

  • Informacje ogólne
  • Klamki do drzwi ramowych
  • Gałki do drzwi ramowych
  • Rozetki do drzwi ramowych
  • Klamki i klamko-pochwyty do drzwi ppoż.
  • Klamki i gałki do drzwi płaszczowych
  • Klamki i gałki do bram kratowych
  • Okucia zabezpieczające
  • Okucia specjalne
  • Akcesoria

Kolejne  linki